Marketing quốc tế: Cạnh tranh trong thị trường toàn cầu - Nguyễn Đức Hạnh

789 | 04-02-2020 | 3
Marketing quốc tế: Cạnh tranh trong thị trường toàn cầu

Nhan đề: Marketing quốc tế: Cạnh tranh trong thị trường toàn cầu

Tác giả: Nguyễn Đức Hạnh,

Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 399

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: marketing, cạnh tranh toàn cầu,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần