Kỹ Thuật Quản Lý Chất Lượng Cơ Bản - Hà Xuân Quang, Trần Xuân Ngọc

2593 | 24-05-2016 | 19
Kỹ Thuật Quản Lý Chất Lượng Cơ Bản

Nhan đề: Kỹ Thuật Quản Lý Chất Lượng Cơ Bản

Tác giả: Hà Xuân Quang, Trần Xuân Ngọc,

Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 85

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: quản lý chất lượng, kỹ thuật quản lý,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1. CHẤT LƯỢNGLÀ GÌ?

CHƯƠNG 2. KIỂM SOÁT QUY TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ

CHƯƠNG 3. THU THẬP DỮ LIỆU

CHƯƠNG 4. BIỂU ĐỒ NHÂN QUẢ

CHƯƠNG 5. BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT

CHƯƠNG 6. BIỂU ĐỒ TẦN SỐ

CHƯƠNG 7. BIỂU ĐỒ PARETO

CHƯƠNG 8. BIỂU ĐỒ TÁN XẠ

CHƯƠNG 9. BIỂU ĐỒ PHÂN TẦNG

Download

Có thể bạn cần

Yếu Tố May MắnYếu Tố May Mắn

Dr. Richard Wiseman

  155 

Autocad trong kỹ thuật điệnAutocad trong kỹ thuật điện

Bộ môn cung cấp điện

42  2507  20 

Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp, đô thị và nhà cao tầngHệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp, đô thị và nhà cao tầng

Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Mạch Hoạch

431  1204  15 

Bài giảng thiết kế kỹ thuật solidworkBài giảng thiết kế kỹ thuật solidwork

Nguyễn Hồng Thái

132  2363  41