Giáo trình quản trị kinh doanh lữ hành - Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Hồng Chương

6276 | 28-04-2016 | 175
Giáo trình quản trị kinh doanh lữ hành

Nhan đề: Giáo trình quản trị kinh doanh lữ hành

Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Hồng Chương,

Nhà xuất bản: ĐH Kinh tế quốc dân

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 495

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương Mở đầu. Giới thiệu môn học

Chương 1. Khái quát về lịch sử phát triển kinh doanh lữ hành

Chương 2. Các nội dung cơ bản của kinh doanh lữ hành

Chương 3. Cơ cấu tổ chức và quản trị nhân lực của doang nghiệp lữ hành

Chương 4. Quan hệ giữa nhà cung cấp với doanh nghiệp lữ hành

Chương 5. Tổ chức kinh doanh của đại lý lữ hành

Chương 6. Xây dựng chương trình du lịch

Chương 7. Tổ chức xúc tiến hỗn hợp, bán và thực hiện các chương trình du lịch

Chương 8. Quản lý chất lượng sản phẩm của doanh nghiệplữ hành

Chương 9. Ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh lữ hành

Chương 10. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh chương trình du lịch

Chương 11. Môi trường kinh doanh và chiến lược chính sách kinh doanh của doanh nghiệp lữ hành

Chương 12. Kinh doanh lữ hành ở việt nam

Các phụ lục

Download

Có thể bạn cần