Giáo trình quản trị dự án đầu tư - Phạm Xuân Giang

3865 | 28-04-2016 | 83
Giáo trình quản trị dự án đầu tư

Nhan đề: Giáo trình quản trị dự án đầu tư

Tác giả: Phạm Xuân Giang,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia Tp.HCM

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 241

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Đối tượng nghiên cứu của môn học và một số khái niệm căn bản

Chương 2: Thiết lập dự án đầu tư

Chương 3: Lựa chọn dự án đầu tư

Chương 4: Quản trị thời gian thực hiện dự án

Chương 5: Quản trị chi phí thực hiện dự án

Chương 6: Quản trị việc bố trí và điều hòa nguồn lực thực hiện dự án

Download

Có thể bạn cần

670 Câu trắc nghiệm Tiếng Anh 9670 Câu trắc nghiệm Tiếng Anh 9

Nguyễn Nguyên, Nguyễn Bá

110  474 

Giáo trình lý thuyết chuyên môn tiệnGiáo trình lý thuyết chuyên môn tiện

Trần Đình Huấn

157  1942  24 

Bài tập Kỹ thuật nhiệtBài tập Kỹ thuật nhiệt

Bùi Hải

182  3295  52 

Giáo trình ôtô máy kéo và xe chuyên dụngGiáo trình ôtô máy kéo và xe chuyên dụng

Nguyễn Ngọc Quế

351  657