Giáo trình quản trị dự án đầu tư - Phạm Xuân Giang

4405 | 28-04-2016 | 84
Giáo trình quản trị dự án đầu tư

Nhan đề: Giáo trình quản trị dự án đầu tư

Tác giả: Phạm Xuân Giang,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia Tp.HCM

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 241

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Đối tượng nghiên cứu của môn học và một số khái niệm căn bản

Chương 2: Thiết lập dự án đầu tư

Chương 3: Lựa chọn dự án đầu tư

Chương 4: Quản trị thời gian thực hiện dự án

Chương 5: Quản trị chi phí thực hiện dự án

Chương 6: Quản trị việc bố trí và điều hòa nguồn lực thực hiện dự án

Download

Có thể bạn cần