Giáo trình quản trị doanh nghiệp - Nguyễn Văn Ký, Lã Thị Ngọc Diệp

2351 | 28-04-2016 | 18
Giáo trình quản trị doanh nghiệp

Nhan đề: Giáo trình quản trị doanh nghiệp

Tác giả: Nguyễn Văn Ký, Lã Thị Ngọc Diệp,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 144

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Những vấn đề chung về quản trị doanh nghiệp

Chương 2: Quản trị nhân sự khoa học- công nghệ trong doanh nghiệp

Chương 3: Quản trị chi phí, kết quả và các chính sách tài chín doanh nghiệp

Chương 4: Công tác kiểm soát trong doanh nghiệp

Download