Giáo trình quản trị doanh nghiệp - Nguyễn Văn Ký, Lã Thị Ngọc Diệp

2541 | 28-04-2016 | 19
Giáo trình quản trị doanh nghiệp

Nhan đề: Giáo trình quản trị doanh nghiệp

Tác giả: Nguyễn Văn Ký, Lã Thị Ngọc Diệp,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 144

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Những vấn đề chung về quản trị doanh nghiệp

Chương 2: Quản trị nhân sự khoa học- công nghệ trong doanh nghiệp

Chương 3: Quản trị chi phí, kết quả và các chính sách tài chín doanh nghiệp

Chương 4: Công tác kiểm soát trong doanh nghiệp

Download

Có thể bạn cần

Bảo dưỡng phần điện máy công cụBảo dưỡng phần điện máy công cụ

Ban điều khiển điện

129  1892 

Bài giảng kỹ thuật mạch điện tửBài giảng kỹ thuật mạch điện tử

Đoàn Thanh Toản, Phạm Thanh Huyền, Võ Quang Sơn

164  2303