Giáo trình quản trị doanh nghiệp - Tập 1 - Hoàng Minh Đường, Nguyễn Thừa Lộc

2340 | 28-04-2016 | 21
Giáo trình quản trị doanh nghiệp - Tập 1

Nhan đề: Giáo trình quản trị doanh nghiệp - Tập 1

Tác giả: Hoàng Minh Đường, Nguyễn Thừa Lộc,

Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 353

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn học

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kinh doanh thương mại trong cơ chế thị trường

Chương 2: Quản trị doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế Việt Nam

Chương 3: Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp thương mại

Chương 4: Tổ chức bộ máy của các doanh nghiệp thương mại

Chương 5: Chiến lược và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại

Chương 6: Thị trường và phát triển thị trường của doanh nghiệp thương mại

Chương 7: Tạo nguồn và mua hàng của doanh nghiệp thương mại

Chương 8: Dự trữ hàng hóa và quản trị hàng tồn kho ở doanh nghiệp thương mại

Chương 9: Bán hàng và quản trị bán hàng

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình lý thuyết tài chínhGiáo trình lý thuyết tài chính

Phạm Thị Lan Anh, Trần Thị Minh Nguyệt

166  1429 

Cảm biến đo lường và điều khiểnCảm biến đo lường và điều khiển

Nguyễn Tấn Phước

130  1584  21 

Công nghệ thủy tinh xây dựngCông nghệ thủy tinh xây dựng

Bạch Đình Thiên

553  1617  29 

Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệpThoát nước và xử lý nước thải công nghiệp

Trần Hiếu Nhiệu

303  1361  16 

Bài tập Cung cấp điệnBài tập Cung cấp điện

Trần Quang Khánh

463  1639  34