Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ - Tập 1 - Nguyễn Thị Lực

2316 | 28-04-2016 | 29
Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ - Tập 1

Nhan đề: Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ - Tập 1

Tác giả: Nguyễn Thị Lực,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 376

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Tổ chức doanh nghiệp thương mại

Chương 2: Tổ chức lao động trong doanh nghiệp thương mại

Chương 3: Quy hoạch diện tích cửa hàng và kho hàng

Chương 4: Thiết bị thương mại

Chương 5: Nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng và xây dựng mặt hàng kinh doanh ở cửa hàng bán lẻ

Chương 6: Nghiệp vụ mua hàng

Chương 7: Hợp đồng mua bán hàng hóa

Chương 8: Nghiệp vụ kho

Chương 9: Bao bì và nghiệp vụ bao bì hàng hóa

Chương 10: Nghiệp vụ vận chuyển hàng hóa

Chương 11: Quảng cáo thương mại

Chương 12: Nghiệp vụ bán hàng và phục vụ khách hàng

Download