Giáo trình giao dịch và đàm phán kinh doanh - Hoàng Đức Thân

3464 | 04-06-2016 | 59
Giáo trình giao dịch và đàm phán kinh doanh

Nhan đề: Giáo trình giao dịch và đàm phán kinh doanh

Tác giả: Hoàng Đức Thân,

Nhà xuất bản: Thống kê

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 346

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: đàm phán kinh doanh, giao dịch trong kinh doanh, kỹ thuật đàm phán,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Đối tượng và nội dung của môn học

Chương 2: Những vấn đề cơ bản của giao dịch kinh doanh

Chương 3: Những nguyên lý của giao dịch kinh doanh

Chương 4: Kỹ năng giao tiếp đa phương và lễ nghi trong giao dịch

Chương 5: Tâm lý trong giao dịch đàm phán

Chương 6: Văn hóa trong giao dịch, đàm phán kinh doanh

Chương 7: Những nguyên lý cơ bản về đàm phán kinh doanh

Chương 8: Nội dung, phương thức và các chiến lược trong đàm phán kinh doanh

Chương 9: Hoạt động chuẩn bị đàm phán kinh doanh

Chương 10: Tổ chức đàm phán kinh doanh

Chương 11: Quá trình ra quyết định trong đàm phán kinh doanh

Chương 12: Cơ sở pháp lý của giao dịch, đàm phán kinh doanh

Download

Có thể bạn cần

Sát Thủ Khác Biệt HóaSát Thủ Khác Biệt Hóa

Jacky Tai, Wilson Chew

  30 

Nghĩ Thông Minh, Làm Sáng SuốtNghĩ Thông Minh, Làm Sáng Suốt

Darren Bridger, David Lewis

  19 

Chinh phục bài tập từ vựng Tiếng AnhChinh phục bài tập từ vựng Tiếng Anh

Nhiều Tác Giả

  26 

Vi sinh vật họcVi sinh vật học

Nguyễn Xuân Hòa, Phạm Hồng Sơn

156  1476