Giáo trình giao dịch và đàm phán kinh doanh - Hoàng Đức Thân

4009 | 04-06-2016 | 60
Giáo trình giao dịch và đàm phán kinh doanh

Nhan đề: Giáo trình giao dịch và đàm phán kinh doanh

Tác giả: Hoàng Đức Thân,

Nhà xuất bản: Thống kê

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 346

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: đàm phán kinh doanh, giao dịch trong kinh doanh, kỹ thuật đàm phán,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Đối tượng và nội dung của môn học

Chương 2: Những vấn đề cơ bản của giao dịch kinh doanh

Chương 3: Những nguyên lý của giao dịch kinh doanh

Chương 4: Kỹ năng giao tiếp đa phương và lễ nghi trong giao dịch

Chương 5: Tâm lý trong giao dịch đàm phán

Chương 6: Văn hóa trong giao dịch, đàm phán kinh doanh

Chương 7: Những nguyên lý cơ bản về đàm phán kinh doanh

Chương 8: Nội dung, phương thức và các chiến lược trong đàm phán kinh doanh

Chương 9: Hoạt động chuẩn bị đàm phán kinh doanh

Chương 10: Tổ chức đàm phán kinh doanh

Chương 11: Quá trình ra quyết định trong đàm phán kinh doanh

Chương 12: Cơ sở pháp lý của giao dịch, đàm phán kinh doanh

Download

Có thể bạn cần

Làm Giàu Không Đợi TuổiLàm Giàu Không Đợi Tuổi

Nhậm Hiến Pháp

  118 

Bài Tập Tiếng Anh 7Bài Tập Tiếng Anh 7

Nguyễn Bảo Trang

  101 

Giáo trình trang bị điện ô tôGiáo trình trang bị điện ô tô

Nguyễn Văn Chất

197  5807  176 

English For Thermal EngineeringEnglish For Thermal Engineering

Đặng Thành Trung

  134