Doanh nghiệp và đạo đức - Dương Nguyên Thuận, Đinh Thùy Anh

2223 | 08-06-2016 | 11
Doanh nghiệp và đạo đức

Nhan đề: Doanh nghiệp và đạo đức

Tác giả: Dương Nguyên Thuận, Đinh Thùy Anh,

Nhà xuất bản: Thế Giới

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 482

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: quản trị doanh nghiệp, đạo đức doanh nghiệp,

Download

Tóm tắt:

I:từ nền kinh tế theo luân lý đến đạo đức trong kinh doanh 

PHẦN MỘT: Từ đạo đức của doanh nghiệp đến doanh nghiệp đạo đức

II:Lịch sử quan hệ giữ đạo đức và doanh nghiệp

III:Tiến tới doanh nghiệp chụi trách nhiệm về mặt xã hội"doanh nghiệp công dân"

IV:Từ trách nhiệm của các cá nhân đến trách nhiệm của doanh nghiệp

V:Đạo đức và kinh doanh

PHẦN HAI: Hành động có đạo đức

VI:Trách nhiệm,lợi nhuận và lòng tin

VII:Đạo đức và việc quản lý con ngườ trong donh nghiệp

VIII:Những phương thức thực hành mới để hành động có đạo đức

IX:Từ không chính thức đến chính thức:pháp điển hóa đạo đức

Lời kết

 

Download

Có thể bạn cần

Góc Nhìn Alan: Kinh TếGóc Nhìn Alan: Kinh Tế

Alan Phan

  94 

Học Tốt Đại Số 10Học Tốt Đại Số 10

Trần Văn Hạo

  142 

Bài Tập Toán Lớp 9 Tập 1Bài Tập Toán Lớp 9 Tập 1

Nhiều Tác Giả

  135