Doanh nghiệp và đạo đức - Dương Nguyên Thuận, Đinh Thùy Anh

1753 | 08-06-2016 | 11
Doanh nghiệp và đạo đức

Nhan đề: Doanh nghiệp và đạo đức

Tác giả: Dương Nguyên Thuận, Đinh Thùy Anh,

Nhà xuất bản: Thế Giới

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 482

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: quản trị doanh nghiệp, đạo đức doanh nghiệp,

Download

Tóm tắt:

I:từ nền kinh tế theo luân lý đến đạo đức trong kinh doanh 

PHẦN MỘT: Từ đạo đức của doanh nghiệp đến doanh nghiệp đạo đức

II:Lịch sử quan hệ giữ đạo đức và doanh nghiệp

III:Tiến tới doanh nghiệp chụi trách nhiệm về mặt xã hội"doanh nghiệp công dân"

IV:Từ trách nhiệm của các cá nhân đến trách nhiệm của doanh nghiệp

V:Đạo đức và kinh doanh

PHẦN HAI: Hành động có đạo đức

VI:Trách nhiệm,lợi nhuận và lòng tin

VII:Đạo đức và việc quản lý con ngườ trong donh nghiệp

VIII:Những phương thức thực hành mới để hành động có đạo đức

IX:Từ không chính thức đến chính thức:pháp điển hóa đạo đức

Lời kết

 

Download

Có thể bạn cần

Kỹ thuật địa môi trườngKỹ thuật địa môi trường

Nguyễn Uyên

372  1360 

Cơ sở kỹ thuật LaserCơ sở kỹ thuật Laser

Trần Đức Hân, Nguyễn Minh Hiển

249  2081  16 

Bài tập Hình học 10Bài tập Hình học 10

Nguyễn Mộng Hy, Nguyễn Văn Đoành, Trần Đức Huyên

183  601 

Di truyền tế bàoDi truyền tế bào

Nguyễn Như Hiền

174  1857  19