Tin học ứng dụng Tối ưu hóa BIOS - Lê Xuân Đồng

1798 | 22-11-2016 | 9
Tin học ứng dụng Tối ưu hóa BIOS

Nhan đề: Tin học ứng dụng Tối ưu hóa BIOS

Tác giả: Lê Xuân Đồng,

Nhà xuất bản: Thống kê

Năm xuất bản: 2002

Số trang: 309

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: phần cứng, Bios, tối ưu hóa,

Download

Tóm tắt:

1. Cơ bản về BIOS

2. BIOS và CMOS

3. BIOS mainboard

4. ROM Hardware

5. ROM Shadowing

6. Quá trình khởi động

7. Các nhà sản xuất ROM BIOS

8. Nâng cấp BIOS

9. Sử dụng Flash BIOS

10. Dùng IML System Partitions BIOS

Download

Có thể bạn cần