Nhập môn hệ điều hành Lunux - Nguyễn Thanh Thúy, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Hữu Đức, Đinh Lan Anh

2940 | 17-04-2016 | 10
Nhập môn hệ điều hành Lunux

Nhan đề: Nhập môn hệ điều hành Lunux

Tác giả: Nguyễn Thanh Thúy, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Hữu Đức, Đinh Lan Anh,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 223

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Giới thiệu về hệ điều hành Linux

Chương 2: Làm quen với Linux và các lệnh cơ bản

Chương 3: Hệ thống X Windown

Chương 4: Cơ bản về quản trị hệ thống

Chương 5: Sử dụng mạng trong Linux

Chương 6: Các ứng dụng và tiện ích trên Linux

Các phụ lục

Download

Có thể bạn cần