Kiến trúc máy tính - Võ Văn Chín, Nguyễn Hồng Vân,Phạm Hữu Tài

2023 | 08-06-2016 | 5
Kiến trúc máy tính

Nhan đề: Kiến trúc máy tính

Tác giả: Võ Văn Chín, Nguyễn Hồng Vân, Phạm Hữu Tài,

Nhà xuất bản: ĐH Cần Thơ

Năm xuất bản: 2003

Số trang: 95

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: kiến trúc máy tính,

Download

Tóm tắt:

Chương I: ĐẠI CƯƠNG

Chương II: KIẾN TRÚC PHẦN MỀM BỘ XỬ LÝ

Chương III: TỔ CHỨC BỘ XỬ LÝ

Chương IV: CÁC CẤP BỘ NHỚ

Chương V: NHẬP - XUẤT

 

Download