Hướng dẫn tự lặp ráp và sửa chữa máy tính tại nhà - Nguyễn Cường Thành

1972 | 22-11-2016 | 21
Hướng dẫn tự lặp ráp và sửa chữa máy tính tại nhà

Nhan đề: Hướng dẫn tự lặp ráp và sửa chữa máy tính tại nhà

Tác giả: Nguyễn Cường Thành,

Nhà xuất bản: Thống kê

Năm xuất bản: 2003

Số trang: 276

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: sửa máy tính, lắp ráp cài đặt máy tính, sửa máy tính tại nhà,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Bước khám phá đầu tiên

Chương 2: Chuẩn bị linh kiện vật tư

Chương 3: Thực hành mua sắp và lắp ráp

Chương 4: Cài đặt hệ điều hành và các chương trình ứng dụng

Chương 5: Những câu hỏi thường gặp

Download