Hướng dẫn sử dụng đĩa cứng một cách hiệu quả với Partition Magic và Boot Magic - Nguyễn Xuân Phong

2259 | 22-11-2016 | 2
Hướng dẫn sử dụng đĩa cứng một cách hiệu quả với Partition Magic và Boot Magic

Nhan đề: Hướng dẫn sử dụng đĩa cứng một cách hiệu quả với Partition Magic và Boot Magic

Tác giả: Nguyễn Xuân Phong,

Nhà xuất bản: Thanh Niên

Năm xuất bản: 2003

Số trang: 222

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: phần cứng, đĩa cứng, Partition magic, Boot magic,

Download

Tóm tắt:

PARTITION MAGIC

A. Các tính năng

B. Các khái niệm cơ bản

1. Đĩa cứng là gi

2. Định dạng đĩa là gì

3. Boot Record

4. Các hệ thống file

5. Khảo sát các partition

6. Máy tính khởi động như thế nào

7. Quản lý các Partition

C. Sử dụng Partition Magic

1. Mở đầu

2. Tự động hóa các tác vụ với Wizards

3. Thao tác đĩa cứng

4. Thực hiện các thao tác nâng cao

5. Chuyển đổi các partition

D. Các tính năng bổ sung

BOOT MAGIC

1. Giới thiệu

2. Boot magic làm việc như thế nào

3. Khởi động chương trình cấu hình boot magic

4. Tạo đĩa record

5. Tạo đĩa khởi động OS

6. Cài đặt OS mới

7. Khởi động các OS từ Boot magic

Download