Hệ điều hành mã nguồn mở - ĐH Hàng hải

2161 | 14-04-2016 | 7
Hệ điều hành mã nguồn mở

Nhan đề: Hệ điều hành mã nguồn mở

Tác giả: ĐH Hàng hải,

Nhà xuất bản: ĐH Hàng hải

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 93

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LINUX

Chương 2. THAO TÁC VỚI HỆ THỐNG

Chương 3. HỆ THỐNG FILE

Chương 4. QUẢN TRỊ HỆ THỐNG VÀ NGƢỜI DÙNG

Chương 5. TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG UNIX-LINUX

Chương 6. LẬP TRÌNH SHELL VÀ LẬP TRÌNH C TRÊN LINUX

 

Download

Có thể bạn cần

Intensive IELTS speakingIntensive IELTS speaking

Nguyễn Thị Thanh Hương

208  1039 

Giáo trình máy tiện và gia công trên máy tiệnGiáo trình máy tiện và gia công trên máy tiện

Nguyễn Viết Tiếp

286  2193  31 

Nấm mốc trong thực phẩmNấm mốc trong thực phẩm

Claude Moreau, Đặng Hồng Miên (dịch)

301  1453  30 

Mô hình hóa hệ thống và mô phổngMô hình hóa hệ thống và mô phổng

Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Phạm Thục Anh

206  2153  54