Hệ điều hành mã nguồn mở - ĐH Hàng hải

2799 | 14-04-2016 | 7
Hệ điều hành mã nguồn mở

Nhan đề: Hệ điều hành mã nguồn mở

Tác giả: ĐH Hàng hải,

Nhà xuất bản: ĐH Hàng hải

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 93

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LINUX

Chương 2. THAO TÁC VỚI HỆ THỐNG

Chương 3. HỆ THỐNG FILE

Chương 4. QUẢN TRỊ HỆ THỐNG VÀ NGƢỜI DÙNG

Chương 5. TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG UNIX-LINUX

Chương 6. LẬP TRÌNH SHELL VÀ LẬP TRÌNH C TRÊN LINUX

 

Download