Hệ điều hành mã nguồn mở - ĐH Hàng hải

2577 | 14-04-2016 | 7
Hệ điều hành mã nguồn mở

Nhan đề: Hệ điều hành mã nguồn mở

Tác giả: ĐH Hàng hải,

Nhà xuất bản: ĐH Hàng hải

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 93

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LINUX

Chương 2. THAO TÁC VỚI HỆ THỐNG

Chương 3. HỆ THỐNG FILE

Chương 4. QUẢN TRỊ HỆ THỐNG VÀ NGƢỜI DÙNG

Chương 5. TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG UNIX-LINUX

Chương 6. LẬP TRÌNH SHELL VÀ LẬP TRÌNH C TRÊN LINUX

 

Download

Có thể bạn cần

Sổ Tay Hóa Học THPT Lớp 10Sổ Tay Hóa Học THPT Lớp 10

Nguyễn Đình Chi

  36 

Công Phá Sinh Tập 2Công Phá Sinh Tập 2

Phạm Thị Thanh Thảo

  35 

Học Cách Tiêu TiềnHọc Cách Tiêu Tiền

Larry Winget

  37 

Tự động hóa thiết kế cơ khíTự động hóa thiết kế cơ khí

Trịnh Chất, Trịnh Đồng Tính

303  1859 

Thiên Nhiên Liều Thuốc Nhiệm MàuThiên Nhiên Liều Thuốc Nhiệm Màu

Nhiều Tác Giả

  42