Giáo trình nguyên lý hệ điều hành - Đặng vũ Tùng

2872 | 17-04-2016 | 14
Giáo trình nguyên lý hệ điều hành

Nhan đề: Giáo trình nguyên lý hệ điều hành

Tác giả: Đặng vũ Tùng,

Nhà xuất bản: Hà nội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 165

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Tổng quan về hệ điều hành

Chương 2: Quản lý tiến trình

Chương 3: Lập lịch cho CPU

Chương 4: Quản lý bộ nhớ trong

Chương 5: Quản lý bộ nhớ ngoài

Chương 6: Quản lý thiết bị

Chương 7: Bảo vệ và an toàn hệ thống

Chương 8: Hệ điều hành đa xử lý

Chương 9: Hệ điều hành DOS

Download

Có thể bạn cần

Vương Quốc Sáng TạoVương Quốc Sáng Tạo

Ed Catmull

  147 

Bài Tập Tiếng Anh 7Bài Tập Tiếng Anh 7

Nguyễn Bảo Trang

  81 

English for Students of Physics Vol.2English for Students of Physics Vol.2

Hồ Huyên

  147