Giáo trình nguyên lý hệ điều hành - Hồ Đắc Phương

3926 | 17-04-2016 | 78
Giáo trình nguyên lý hệ điều hành

Nhan đề: Giáo trình nguyên lý hệ điều hành

Tác giả: Hồ Đắc Phương,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2012

Số trang: 276

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Giới thiệu chung 

Chương 2: Sử dụng hệ điều hành 

Chương 3: Cấu trúc hệ điều hành 

Chương 4: Tiến trình 

Chương 5: Điều phối tiến trình 

Chương 6: Tương tranh và đồng bộ 

Chương 7: Bế tắc 

Chương 8: Quản lý thiết bị 

Chương 9: Quản lý bộ nhớ 

Chương 10: Bộ nhớ ảo 

Chương 11: Hệ thống file 

Chương 12: Bảo vệ và an ninh 

Download

Có thể bạn cần

English Pronunciation in use - Advanced + CDEnglish Pronunciation in use - Advanced + CD

Martin Hewings

192  562 

Hệ phương trình vi phân đại sốHệ phương trình vi phân đại số

Lưu Thị Thu Hoài

61  1132 

Giáo trình cảm biến công nghiệpGiáo trình cảm biến công nghiệp

Hoàng Minh Công

174  1820  19 

Động lực học máyĐộng lực học máy

Đỗ sanh

177  1343