Giáo trình nguyên lý hệ điều hành - Hồ Đắc Phương

4372 | 17-04-2016 | 78
Giáo trình nguyên lý hệ điều hành

Nhan đề: Giáo trình nguyên lý hệ điều hành

Tác giả: Hồ Đắc Phương,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2012

Số trang: 276

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Giới thiệu chung 

Chương 2: Sử dụng hệ điều hành 

Chương 3: Cấu trúc hệ điều hành 

Chương 4: Tiến trình 

Chương 5: Điều phối tiến trình 

Chương 6: Tương tranh và đồng bộ 

Chương 7: Bế tắc 

Chương 8: Quản lý thiết bị 

Chương 9: Quản lý bộ nhớ 

Chương 10: Bộ nhớ ảo 

Chương 11: Hệ thống file 

Chương 12: Bảo vệ và an ninh 

Download