Giáo trình kiến trúc máy vi tính - Vũ Chấn Hưng

3291 | 17-04-2016 | 43
Giáo trình kiến trúc máy vi tính

Nhan đề: Giáo trình kiến trúc máy vi tính

Tác giả: Vũ Chấn Hưng,

Nhà xuất bản: Giao thông vận tải

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 92

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Phần I: Cơ sở kiến trúc máy tính

Chương 1: Kiến trúc cơ bản của máy tính số

Chương 2: BUS và vấn đề truyền thông tin trong máy tính

Chương 3: Bộ nhớ

Chương 4: Các phương pháp vào - ra dữ liệu

Chương 5: Kiến trúc của đơn vị xử lý trung tâm 8 bit và cơ chế gọi chương trình con

Phần II: Kiến trúc máy vi tính

Chương 1: Kiến trúc máy vi tính PC và đơn vị xử lý trung tâm 80286

 

Download