Giáo trình hệ điều hành Unix - Linux - Hà Quang Thụy, Nguyễn Trí Thành

3568 | 17-04-2016 | 23
Giáo trình hệ điều hành Unix - Linux

Nhan đề: Giáo trình hệ điều hành Unix - Linux

Tác giả: Hà Quang Thụy, Nguyễn Trí Thành,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 298

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Giới thiệu chung về Linux

Chương 2: Thao tác với hệ thống

Chương 3: Hệ thống file

Chương 4: Quản trị tiến trình

Chương 5: Quản lý tài khoản người dùng

Chương 6: Truyền thông và mngj Unix - Linux

Chương 7: Các lệnh quản lý thiết bị ngoại vi

Chương 8: Lập trình Shell và lập trình C trên Linux

Phụ lục

Download