Giáo trình hệ điều hành Unix - Linux - Hà Quang Thụy, Nguyễn Trí Thành

3175 | 17-04-2016 | 23
Giáo trình hệ điều hành Unix - Linux

Nhan đề: Giáo trình hệ điều hành Unix - Linux

Tác giả: Hà Quang Thụy, Nguyễn Trí Thành,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 298

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Giới thiệu chung về Linux

Chương 2: Thao tác với hệ thống

Chương 3: Hệ thống file

Chương 4: Quản trị tiến trình

Chương 5: Quản lý tài khoản người dùng

Chương 6: Truyền thông và mngj Unix - Linux

Chương 7: Các lệnh quản lý thiết bị ngoại vi

Chương 8: Lập trình Shell và lập trình C trên Linux

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Facebook MarketingFacebook Marketing

Trung Đức

  36 

Giáo trình Microsoft Access 2000Giáo trình Microsoft Access 2000

Nguyễn Sơn Hải

207  2080 

Khám Phá Thiên Tài Trong BạnKhám Phá Thiên Tài Trong Bạn

Nicholas Boothman

  42 

Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với Spss – Tập 1Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với Spss – Tập 1

Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc

  67