Giáo trình hệ điều hành Unix - Linux - Hà Quang Thụy, Nguyễn Trí Thành

2976 | 17-04-2016 | 22
Giáo trình hệ điều hành Unix - Linux

Nhan đề: Giáo trình hệ điều hành Unix - Linux

Tác giả: Hà Quang Thụy, Nguyễn Trí Thành,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 298

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Giới thiệu chung về Linux

Chương 2: Thao tác với hệ thống

Chương 3: Hệ thống file

Chương 4: Quản trị tiến trình

Chương 5: Quản lý tài khoản người dùng

Chương 6: Truyền thông và mngj Unix - Linux

Chương 7: Các lệnh quản lý thiết bị ngoại vi

Chương 8: Lập trình Shell và lập trình C trên Linux

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần

670 Câu trắc nghiệm Tiếng Anh 9670 Câu trắc nghiệm Tiếng Anh 9

Nguyễn Nguyên, Nguyễn Bá

110  636 

Đo lường điện tửĐo lường điện tử

Dương Quang Bình

143  1768 

Một số tính chất của hàm tựa lồiMột số tính chất của hàm tựa lồi

Tô Công Doanh

53  1730