Giáo trình Hệ điều hành - Ninh Xuân Hải, Huỳnh Trọng Thưa

2177 | 03-06-2016 | 9
Giáo trình Hệ điều hành

Nhan đề: Giáo trình Hệ điều hành

Tác giả: Ninh Xuân Hải, Huỳnh Trọng Thưa,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 201

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: operating system, hệ điều hành,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Giới thiệu về hệ điều hành

Chương 2: Quản lý nhập/xuất và quản lý hệ thống tập tin

Chương 3: Quản lý tiến trình

Chương 4: Quản lý bộ nhớ

Chương 5: Quản lý Processor

Chương 6: Hệ điều hành nhiều bộ vi xử lý

Download

Có thể bạn cần

Thực tập vi sinh vật chuyên ngànhThực tập vi sinh vật chuyên ngành

Nguyễn Xuân Thành, Vũ Thị Hoàn, Nguyễn Thế Bình, Đinh Hồng Duyên

103  1991 

Thực hành chế tạo robot điều khiển tư xaThực hành chế tạo robot điều khiển tư xa

Trần Thế San, Tăng Văn Mùi, Nguyễn Ngọc Phương

135  1518 

Giáo trình kỹ thuật xung - sốGiáo trình kỹ thuật xung - số

Lương Ngọc Hải

233  1912