Giáo trình Hệ điều hành - Ninh Xuân Hải, Huỳnh Trọng Thưa

2528 | 03-06-2016 | 9
Giáo trình Hệ điều hành

Nhan đề: Giáo trình Hệ điều hành

Tác giả: Ninh Xuân Hải, Huỳnh Trọng Thưa,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 201

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: operating system, hệ điều hành,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Giới thiệu về hệ điều hành

Chương 2: Quản lý nhập/xuất và quản lý hệ thống tập tin

Chương 3: Quản lý tiến trình

Chương 4: Quản lý bộ nhớ

Chương 5: Quản lý Processor

Chương 6: Hệ điều hành nhiều bộ vi xử lý

Download

Có thể bạn cần

Intensive IELTS speakingIntensive IELTS speaking

Nguyễn Thị Thanh Hương

208  1725 

300 Bài Ôn Luyện Toán 4300 Bài Ôn Luyện Toán 4

Hoàng Trung Nghĩa

  101 

Bài Tập Vật Lí 12Bài Tập Vật Lí 12

Vũ Quang

  85