Ứng dụng công nghệ trong sản xuất cây ăn quả - Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó

2162 | 30-05-2016 | 12
Ứng dụng công nghệ trong sản xuất cây ăn quả

Nhan đề: Ứng dụng công nghệ trong sản xuất cây ăn quả

Tác giả: Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó,

Nhà xuất bản: Lao động

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 198

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: sản xuất cây ăn quả,

Download

Tóm tắt:

I. Vài nét về công nghệ gen và công nghệ sinh học

II. Công nghệ gen trong tạo giống cây trồng những năm gần đây

III. Công nghệ gen trong bảo vệ cây trồng

IV. Công nghệ gen trong sản xuất phân bón và thuốc trừ xâu

V. Công nghệ sinh học trong cải tạo giống để đạt năng suất cao

VI. Một số ứng dụng trong trồng cây ăn quả ở Việt Nam

Download

Có thể bạn cần