Giáo trình Côn trùng học đại cương - Nguyễn Viết Tùng

4208 | 05-06-2016 | 88
Giáo trình Côn trùng học đại cương

Nhan đề: Giáo trình Côn trùng học đại cương

Tác giả: Nguyễn Viết Tùng,

Nhà xuất bản: ĐH Nông Nghiệp 1 Hà Nội

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 239

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: côn trùng học,

Download

Tóm tắt:

Chương I: Mở đầu

Chương II: Hình thái học côn trùng

Chương III: Phân loại côn trùng

Chương IV: Giải phẫu v& sinh lý côn trùng

Chương V: Sinh vật học côn trùng

Chương VI: Sinh thái học côn trùng

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình kỹ thuật mạch điện tửGiáo trình kỹ thuật mạch điện tử

Ban điều khiển điện

206  1939  16 

Bài giảng Lý thuyết đồ thịBài giảng Lý thuyết đồ thị

ĐH Hàng hải

111  2035 

Cấu tạo gầm xe conCấu tạo gầm xe con

Nguyễn Khắc TRai

219  2254  45