Di truyền phân tử những nguyên tắc cơ bản trong chọn giống cây trồng - Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang

3416 | 05-06-2016 | 39
Di truyền phân tử những nguyên tắc cơ bản trong chọn giống cây trồng

Nhan đề: Di truyền phân tử những nguyên tắc cơ bản trong chọn giống cây trồng

Tác giả: Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang,

Nhà xuất bản: Nông nghiệp

Năm xuất bản: 1999

Số trang: 279

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Di truyền phân tử, những nguyên tắc chọn giống cây trồng,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG PHÂN TỬ DNA

Chương 2: HOẠT ĐỘNGCỦA CÁC ENZYME TRONG PHÂN TÍCH GENOME

Chương 3: NHỮNG VECTƠ THÔNG DỤNGTRONG KỸ THUẬTDI TRUYỀN

Chương 4: LIÊN KẾT GIỮA GEN VÀ MARKER

Chương 5: PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ TRỊ LIÊN KẾT GEN

Chương 6: KỸ THUẬT NHÂN BẢN VÔ TÍNH

Chương 7: BẢN ĐỒ DI TRUYỀN VÀ BẢN ĐỒ VẬT LÝ

Chương 8: PHẢN ỨNG CHUỖI POLYMERASE

Chương 9: CHUỖI DI TRUYỀN DNA

Chương 10: CHỌN LỌC GIỐNG CÂY TRỒNG NHỜ MARKER PHÂN TÍCH DNA

Phụ lục: THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN

Download

Có thể bạn cần

Ba Chàng NgốcBa Chàng Ngốc

Chetan Bhagat

  253 

David & GoliathDavid & Goliath

Malcolm Gladwell

  90 

Sinh học đại cươngSinh học đại cương

Nguyễn Như Hiền

124  3064  49