Di truyền phân tử những nguyên tắc cơ bản trong chọn giống cây trồng - Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang

2808 | 05-06-2016 | 37
Di truyền phân tử những nguyên tắc cơ bản trong chọn giống cây trồng

Nhan đề: Di truyền phân tử những nguyên tắc cơ bản trong chọn giống cây trồng

Tác giả: Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang,

Nhà xuất bản: Nông nghiệp

Năm xuất bản: 1999

Số trang: 279

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Di truyền phân tử, những nguyên tắc chọn giống cây trồng,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG PHÂN TỬ DNA

Chương 2: HOẠT ĐỘNGCỦA CÁC ENZYME TRONG PHÂN TÍCH GENOME

Chương 3: NHỮNG VECTƠ THÔNG DỤNGTRONG KỸ THUẬTDI TRUYỀN

Chương 4: LIÊN KẾT GIỮA GEN VÀ MARKER

Chương 5: PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ TRỊ LIÊN KẾT GEN

Chương 6: KỸ THUẬT NHÂN BẢN VÔ TÍNH

Chương 7: BẢN ĐỒ DI TRUYỀN VÀ BẢN ĐỒ VẬT LÝ

Chương 8: PHẢN ỨNG CHUỖI POLYMERASE

Chương 9: CHUỖI DI TRUYỀN DNA

Chương 10: CHỌN LỌC GIỐNG CÂY TRỒNG NHỜ MARKER PHÂN TÍCH DNA

Phụ lục: THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN

Download

Có thể bạn cần

Kỹ thuật chuyển mạch 1Kỹ thuật chuyển mạch 1

Hoàng Trọng Minh, Nguyễn Thanh Trà

153  1948 

Hỏi đáp về dập tấm và cán, kéo kim loạiHỏi đáp về dập tấm và cán, kéo kim loại

Đỗ Hữu Nhơn, Nguyễn Mẫu Đằng, Nguyễn Ngọc Giao

155  1740  21 

Kỹ thuật sửa chữa ô tô nâng caoKỹ thuật sửa chữa ô tô nâng cao

Đức Huy

444  940  19