Một số vấn đề của sinh học phân tử - Võ Thị Hương Lan

1467 | 06-06-2016 | 10
Một số vấn đề của sinh học phân tử

Nhan đề: Một số vấn đề của sinh học phân tử

Tác giả: Võ Thị Hương Lan,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 181

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: sinh học phân tử,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: ADN và GEN

Chương 2: Hoạt động của gen trong tế bào

Chương 3: Kỹ thuật adn tái tổ hợp

Chương 4: Tổng hợp và vận chuyển protein

Chương 5: Truyền tín hiệu tế bào

Chương 6: Chu trình và phân chia tế bào

Chương 7: Sinh trưởng và phát triển

Download

Có thể bạn cần

Chuyên đề dao động điều hòaChuyên đề dao động điều hòa

Đoàn Văn Lượng

  45 

Kiếm Tiền Trên MạngKiếm Tiền Trên Mạng

Joe Vitale, Jo Han Mok

  35