Xây dựng nội dung khung tiêu chí dự báo phát triển giáo dục vùng khó khăn tỉnh Thái Nguyên đến 2015 - Nguyễn Quang Hoàng

1156 | 18-05-2016 | 0
Xây dựng nội dung khung tiêu chí dự báo phát triển giáo dục vùng khó khăn tỉnh Thái Nguyên đến 2015

Nhan đề: Xây dựng nội dung khung tiêu chí dự báo phát triển giáo dục vùng khó khăn tỉnh Thái Nguyên đến 2015

Tác giả: Nguyễn Quang Hoàng,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 85

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1: Cơ sở lý luận của vấn đề xây dựng tiêu chí dự báo phát triển giáo dục vùng khó khăn

1.1. Một số vấn đề về dự báo giáo dục.

1.2. Một số khái niêm cơ bản

1.3. Vai trò của giáo dục phổ thông

1.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển giáo dục

CHƯƠNG 2. Thực trạng giáo dục vùng khó khăn của tỉnh

2.1. Những đặc điểm KT-XH tỉnh Thái Nguyên trong bối cảnh hiện nay

2.2. Thực trạng giáo dục vùng khó khăn của tỉnh Thái Nguyên

2.3. Những thách thức chính đối với giáo dục - đào tạo vùng khó khăn của tỉnh đến 2015

2.4 Xu hướng phát triển giáo dục vùng khó khăn tỉnh Thái Nguyên đến 2015.

2.5 Nhận xét chung về thực trạng của giáo dục vùng khó khăn tỉnh Thái Nguyên

CHƯƠNG 3. Xây dựng nội dung khung tiêu chí dự báo phát triển giáo dục vùng khó khăn

3.1. Những căn cứ để xây dựng khung tiêu chí dự báo phát triển giáo dục vùng khó khăn

3.2 Các mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể phát triển giáo dục vùng khó khăn tỉnh Thái Nguyên đến 2015.

3.3. Cấu trúc nội dung khung tiêu chí dự báo được mô tả theo sơ đồ khối

3.4. Xây dựng, nội dung khung tiêu chí dự báo phát triển giáo dục vùng khó khăn tỉnh Thái Nguyên đến 2015

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Download

Có thể bạn cần

Thiết kế kiến trúc công nghiệpThiết kế kiến trúc công nghiệp

Nguyễn Minh Thái

237  1980  42 

Giáo trình hướng dẫn thực hành điện công nghiệpGiáo trình hướng dẫn thực hành điện công nghiệp

Bùi Hồng Huế, Lê Nho Khanh

249  1845  41 

Mạch điện tử lý thú dễ thiết kếMạch điện tử lý thú dễ thiết kế

Đặng Hồng Quang

192  463 

Giáo trình ma sát mòn bôi trơn tribologyGiáo trình ma sát mòn bôi trơn tribology

Nguyễn Doãn Ý

317  1862  23 

Kỹ thuật sửa chữa hệ thống điện trên ô tôKỹ thuật sửa chữa hệ thống điện trên ô tô

Châu Ngọc Thạch, Nguyễn Thành Trí

391  3257  85