Xây dựng nội dung khung tiêu chí dự báo phát triển giáo dục vùng khó khăn tỉnh Thái Nguyên đến 2015 - Nguyễn Quang Hoàng

1437 | 18-05-2016 | 0
Xây dựng nội dung khung tiêu chí dự báo phát triển giáo dục vùng khó khăn tỉnh Thái Nguyên đến 2015

Nhan đề: Xây dựng nội dung khung tiêu chí dự báo phát triển giáo dục vùng khó khăn tỉnh Thái Nguyên đến 2015

Tác giả: Nguyễn Quang Hoàng,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 85

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1: Cơ sở lý luận của vấn đề xây dựng tiêu chí dự báo phát triển giáo dục vùng khó khăn

1.1. Một số vấn đề về dự báo giáo dục.

1.2. Một số khái niêm cơ bản

1.3. Vai trò của giáo dục phổ thông

1.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển giáo dục

CHƯƠNG 2. Thực trạng giáo dục vùng khó khăn của tỉnh

2.1. Những đặc điểm KT-XH tỉnh Thái Nguyên trong bối cảnh hiện nay

2.2. Thực trạng giáo dục vùng khó khăn của tỉnh Thái Nguyên

2.3. Những thách thức chính đối với giáo dục - đào tạo vùng khó khăn của tỉnh đến 2015

2.4 Xu hướng phát triển giáo dục vùng khó khăn tỉnh Thái Nguyên đến 2015.

2.5 Nhận xét chung về thực trạng của giáo dục vùng khó khăn tỉnh Thái Nguyên

CHƯƠNG 3. Xây dựng nội dung khung tiêu chí dự báo phát triển giáo dục vùng khó khăn

3.1. Những căn cứ để xây dựng khung tiêu chí dự báo phát triển giáo dục vùng khó khăn

3.2 Các mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể phát triển giáo dục vùng khó khăn tỉnh Thái Nguyên đến 2015.

3.3. Cấu trúc nội dung khung tiêu chí dự báo được mô tả theo sơ đồ khối

3.4. Xây dựng, nội dung khung tiêu chí dự báo phát triển giáo dục vùng khó khăn tỉnh Thái Nguyên đến 2015

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Download

Có thể bạn cần

Cơ sở động lực học công trìnhCơ sở động lực học công trình

Nguyễn Tiến Khiêm

141  1830 

Chuyên đề Đẳng thức Tổ hợpChuyên đề Đẳng thức Tổ hợp

Nhiều Tác Giả

  38 

Sổ tay thiết kế đường ô tô - Tập 1Sổ tay thiết kế đường ô tô - Tập 1

Nguyễn Xuân Trục, Dương Ngọc Hải, vũ Đình Phụng

299  4571  37 

Dám Thất BạiDám Thất Bại

Billi P. S. Lim

  38