Xây dựng hệ thống quản lý cân động ứng dụng trong hệ thống cân tàu hỏa - Nguyễn Tuấn Anh

1408 | 09-05-2016 | 0
Xây dựng hệ thống quản lý cân động ứng dụng trong hệ thống cân tàu hỏa

Nhan đề: Xây dựng hệ thống quản lý cân động ứng dụng trong hệ thống cân tàu hỏa

Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 81

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Khảo sát hiện trạng hệ thống cân động vật thể 

1.1. Thực trạng tập đoàn than - khoáng sản Việt Nam - TKV

1.2. Mô tả nghiệp vụ của hệ thống hiện hành

1.3. Mô tả, xác định mục tiêu của hệ thống mới

1.4. Tổng kết chương

Chương 2: Thiết kế tổng thể hệ thống  cân động vật thể 

2.1. Thiết kế phần cứng

2.2. Thiết kế phần mềm

2.3. Tổng kết chương

Chương 3: Thiết kế chi tiết hệ thống  cân động vật thể 

3.1. Thiết kế phần cứng hệ thống

3.2. Thiết kế hướng đối tượng phần mềm hệ thống

3.3. Tổng kết chương

Chương 4: Xây dựng hệ thống cân động vật thể 

4.1. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình cho phần cứng nhúng

4.2. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình phần mềm C#

4.3. Các chức năng của chương trình

4.4. Màn hình giao diện chức năng

4.5. Lập kế hoạch triển khai thực tế

4.6. Xác định rủi ro

4.7. Đánh giá kết quả thử nghiệm

Phụ lục A: Vi điều khiển PIC

Phụ lục B: Ứng dụng mạch khuếch đại thuật toán

Download