Vận dụng 'phương pháp dạy học tích cực' trong quá trình dạy học môn giáo dục học ở trường cđsp ngô gia tự - Bắc Giang - Nguyễn Văn Việt

1450 | 07-05-2016 | 2
Vận dụng 'phương pháp dạy học tích cực' trong quá trình dạy học môn giáo dục học ở trường cđsp ngô gia tự - Bắc Giang

Nhan đề: Vận dụng 'phương pháp dạy học tích cực' trong quá trình dạy học môn giáo dục học ở trường cđsp ngô gia tự - Bắc Giang

Tác giả: Nguyễn Văn Việt,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 104

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương I: Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu

1.1. Lịch sử của vấn đề nghiên cứu

1. 2. Cơ sở lý luận của việc vận dụng phương pháp dạy học tích cực

1.3. Khái quát về phương pháp dạy học và phương pháp dạy học tích cực

1.4 Các nguyên tắc chỉ đạo việc vận dụng PPDH tích cực trong giảng dạy môn giáo dục học và các điều kiện để vận dụng PPDH tích cực

Chương II: Thực trạng vận dụng PPDH nói chung, PPDH tích cực nói riêng trong quá trình dạy học môn Giáo dục học ở trường CĐSP Ngô Gia Tự Bắc Giang

2.1 Vài nét về nhà trường CĐSP Ngô Gia Tự Bắc Giang và đặc điểm của môn giáo dục học

2.2 Thực trạng học tập môn giáo dục học của sinh viên (SV) trưòng CĐSP Ngô Gia Tự Bắc Giang

2.3 Thực trạng nhận thức về PPDH tích cực trong quá trình dạy học môn GHD ở trường CĐSP Bắc Giang

2.4 Các nguyên nhân chủ quan, khách quan của thực trạng

Chương III: Thiết kế bài học môn giáo dục học theo PPDH tích cực

3.1 Khái quát về quy trình vận dụng PPDH tích cực trong dạy học môn giáo dục học ở trường CĐSP Ngô Gia Tự Bắc Giang (kết hợp 2 phương pháp tích cực)

3.2 Thực nghiệm sư phạm

Kết luận

 

 

Download

Có thể bạn cần