Tổ Chức Hoạt Động Dạy - Học Theo Hướng Phát Huy Năng Lực Sáng Tạo Của Sinh Viên Khi Dạy Chương ''Cảm Ứng Điện Từ - Điện Từ Trường'', Học Phần Điện Học Vật Lí Đại Cương Của Các Trường Cao Đẳng Công Nghiệp - Nguyễn Thị Huệ

1694 | 11-06-2016 | 0
Tổ Chức Hoạt Động Dạy - Học Theo Hướng Phát Huy Năng Lực Sáng Tạo Của Sinh Viên Khi Dạy Chương ''Cảm Ứng Điện Từ - Điện Từ Trường'', Học Phần Điện Học Vật Lí Đại Cương Của Các Trường Cao Đẳng Công Nghiệp

Nhan đề: Tổ Chức Hoạt Động Dạy - Học Theo Hướng Phát Huy Năng Lực Sáng Tạo Của Sinh Viên Khi Dạy Chương ''Cảm Ứng Điện Từ - Điện Từ Trường'', Học Phần Điện Học Vật Lí Đại Cương Của Các Trường Cao Đẳng Công Nghiệp

Tác giả: Nguyễn Thị Huệ,

Nhà xuất bản: ĐH Sư Phạm Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 163

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Phát Huy Năng Lực Sáng Tạo, cảm Ứng Điện Từ, Điện Từ Trường,

Download

Tóm tắt:

MỞ ĐẦU

Chương I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA NGƯỜI HỌC

1.1 Năng lực sáng tạo

1.2 Quan điểm hiện đại về dạy và học

1.3 Thực trạng việc dạy học theo hướng phát triển năng lực sáng tạo của sinh viên trong các trường cao đẳng

Kết luận chương I

Chương II. ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP VÀ THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƯƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ - ĐIỆN TƯ TRƯỜNG”, PHẦN ĐIỆN HỌC ĐẠI CƯƠNG THEO HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA NGƯỜI HỌC

2.1 Các biện pháp phát huy năng lực sáng tạo của người học

2.2 Thiết kế tiến trình dạy học

2.3 Thiết kế tiến trình dạy học chương “cảm ứng điện từ - điện từ trường”

Kết luận chương II

Chương III. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

3.1 Mục đích và nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm

3.2 Nội dung thực nghiệm

3.3 Phương pháp đánh giá kết quả TNSP

3.4 Các giai đoạn thực nghiệm sư phạm

3.5 Đánh giá chung về TNSP

Kết luận chương III

KẾT LUẬN CHUNG

PHỤ LỤC

Download

Có thể bạn cần

Bài tập Tiếng Hàn Tổng Hợp Dành Cho Người Việt Nam - Sơ Cấp 1Bài tập Tiếng Hàn Tổng Hợp Dành Cho Người Việt Nam - Sơ Cấp 1

Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Đỗ Ngọc Luyến, Lương Nguyễn Thanh Trang

154  1449 

Sổ tay chế tạo máySổ tay chế tạo máy

Trần Thế San, Nguyễn ngọc Phương

333  2342  11