Tính toán, thiết kế lưới điện hỗn hợp mini có các nguồn phát năng lượng mới và tái tạo cho các khu vực nông thôn chưa có điện lưới quốc gia - Nguyễn Hồng Quang

2114 | 16-05-2016 | 2
Tính toán, thiết kế lưới điện hỗn hợp mini có các nguồn phát năng lượng mới và tái tạo cho các khu vực nông thôn chưa có điện lưới quốc gia

Nhan đề: Tính toán, thiết kế lưới điện hỗn hợp mini có các nguồn phát năng lượng mới và tái tạo cho các khu vực nông thôn chưa có điện lưới quốc gia

Tác giả: Nguyễn Hồng Quang ,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH KT Công nghệ

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 108

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG I. CÁC NGUỒN VÀ CÁC CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG MỚI VÀ TÁI TẠO

1. Các nguồn năng lượng mới và tái tạo, các đặc tính của chúng

2. Các công nghệ năng lượng mới và tái tạo, ứng dụng của chúng

3. Tình hình nghiên cứu ứng dụng các nguồn điện từ NLM & TT

CHƯƠNG II. CÔNG NGHỆ PHÁT ĐIỆN HỖN HỢP

2.1. Hệ thống điện hỗn hợp và lưới điện mini

2.2. Các ứng dụng của hệ thống điện hỗn hợp

2.3. Những ưu nhược điểm của hệ thống điện hỗn hợp

CHƯƠNG III. LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỆN HỖN HỢP

3.1. Đặt vấn đề

3.2. Mô tả địa điểm lựa chọn xây dựng

CHƯƠNG IV. THIẾT KẾ TÍNH TOÁN HỆ THỐNG

4.1. Nhu cầu điện năng hiện tại và dự báo trong tương lai

4.2. Phương án cấp điện

4.3. Xây dựng sơ đồ khối tổng quát

4.4. Phân tích đánh giá các phương án cân bằng cung - cầu

4.5. Công tác xây dựng hệ thống

4.6. Tiến độ xây dựng hệ thống

4.7. Quy trình vận hành, bảo dưỡng

4.8. Quản lý nhà máy điện

4.9. Lịch trình bảo dưỡng

CHƯƠNG V. PHÂN TÍCH KINH TẾ - TÀI CHÍNH

5.1. Đặt vấn đề

5.2. Các số liệu tính toán

5.3. Tính toán mức hỗ trợ giá

5.4. Đề xuất mức hỗ trợ giá trong chiến lược phát triển các nguồn điện năng lượng tái tạo độc lập

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Download

Có thể bạn cần

Bài tập tiếng anh 8 tập 2Bài tập tiếng anh 8 tập 2

Mai Lan Hương

  216 

Công nghệ sản xuất và kiểm tra cồn EtylicCông nghệ sản xuất và kiểm tra cồn Etylic

Nguyễn Đình Thưởng, Nguyễn Thanh Hằng

282  1297 

Sức Mạnh Của Sự Tử TếSức Mạnh Của Sự Tử Tế

Linda Kaplan Thaler

  179 

55 Cách để tự tin55 Cách để tự tin

Nguyễn Thu Hương

66  976