Tính điều khiển được hệ phương trình vi phân đại số tuyến tính - Vi Diệu Minh

1837 | 21-06-2016 | 3
Tính điều khiển được hệ phương trình vi phân đại số tuyến tính

Nhan đề: Tính điều khiển được hệ phương trình vi phân đại số tuyến tính

Tác giả: Vi Diệu Minh,

Nhà xuất bản: ĐH Sư Phạm Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 67

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: hệ phương trình vi phân, đại số tuyến tính,

Download

Tóm tắt:

Lời nói đầu

Chương 1 PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH VỚI HỆ SỐ HẰNG

1 Tính giải được của hệ phương trình vi phân đại số tuyến tính với hệ số hằng

2 Tính điều khiển được của hệ phương trình vi phân đại số tuyến tính với hệ số hằng.

Chương 2 PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH CÓ HỆ SỐ BIẾN THIÊN

1 Tính giải được của hệ phương trình vi phân đại số tuyến tính với hệ số biến thiên…

2 Tính điều khiển được của hệ phương trình vi phân đại số tuyến tính với hệ số biến thiên

Kết luận

Download

Có thể bạn cần

Phân Loại Và Phương Pháp Làm Bài Sinh HọcPhân Loại Và Phương Pháp Làm Bài Sinh Học

Lê Đình Trung, Trịnh Nguyên Giao

  19 

Học Tốt Tiếng Anh 12 Nâng CaoHọc Tốt Tiếng Anh 12 Nâng Cao

Võ Thị Thúy Anh

  18 

Nghĩ Giàu Làm Giàu Những Trải Nghiệm Ở Việt NamNghĩ Giàu Làm Giàu Những Trải Nghiệm Ở Việt Nam

Napoleon Hill, Charles H. Cranford

  14