Tính điều khiển được hệ phương trình vi phân đại số tuyến tính - Vi Diệu Minh

1954 | 21-06-2016 | 3
Tính điều khiển được hệ phương trình vi phân đại số tuyến tính

Nhan đề: Tính điều khiển được hệ phương trình vi phân đại số tuyến tính

Tác giả: Vi Diệu Minh,

Nhà xuất bản: ĐH Sư Phạm Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 67

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: hệ phương trình vi phân, đại số tuyến tính,

Download

Tóm tắt:

Lời nói đầu

Chương 1 PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH VỚI HỆ SỐ HẰNG

1 Tính giải được của hệ phương trình vi phân đại số tuyến tính với hệ số hằng

2 Tính điều khiển được của hệ phương trình vi phân đại số tuyến tính với hệ số hằng.

Chương 2 PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH CÓ HỆ SỐ BIẾN THIÊN

1 Tính giải được của hệ phương trình vi phân đại số tuyến tính với hệ số biến thiên…

2 Tính điều khiển được của hệ phương trình vi phân đại số tuyến tính với hệ số biến thiên

Kết luận

Download

Có thể bạn cần

Nâng Cao Sức Mạnh Tinh ThầnNâng Cao Sức Mạnh Tinh Thần

Margaret Pinkerton

  166 

Phi Lý TríPhi Lý Trí

Dan Ariely

  83 

Đi Sau Đến TrướcĐi Sau Đến Trước

Gary Hamel

  80 

Giáo trình công nghệ lên menGiáo trình công nghệ lên men

Lương Đức Phẩm

159  1050  14