Tiềm năng du lịch thái nguyên nhìn từ góc độ lịch sử, văn hoá (1995 - 2007) - Tạ Thị Kim Niên

1416 | 07-05-2016 | 1
Tiềm năng du lịch thái nguyên nhìn từ góc độ lịch sử, văn hoá (1995 - 2007)

Nhan đề: Tiềm năng du lịch thái nguyên nhìn từ góc độ lịch sử, văn hoá (1995 - 2007)

Tác giả: Tạ Thị Kim Niên,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 116

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. THÁI NGUYÊN TRONG LỊCH SỬ DÂN TỘC
1.1.Vài nét về điều kiện tự nhiên và xã hội 
1.2. Địa danh Thái Nguyên qua các thời kỳ lịch sử
1.3. Truyền thống chống ngoại xâm 
Chương 2. TIỀM NĂNG DU LỊCH THÁI NGUYÊN - NHÌN TỪ GÓC ĐỘ LỊCH SỬ, VĂN HOÁ
2.1. Thành phố Thái Nguyên
2.2. Đại Từ
2.3. Định Hoá - Phú Lương
2.4. Đồng Hỷ - Võ Nhai
2.5. Phú Bình, Phổ Yên 
Chương 3. MỘT VÀI GIẢI PHÁP PHÁT HUY TIỀM NĂNG DU LỊCH THÁI NGUYÊN 
3.1. Thực trạng
3.2. Một vài giải pháp nhằm phát huy tiềm năng du lịch Thái Nguyên
KẾT LUẬN

Download

Có thể bạn cần