Tích hợp kiến thức địa lý địa phương vào dạy học địa lý lớp 10 trường THPT - Phạm Hương Giang

1855 | 18-05-2016 | 2
Tích hợp kiến thức địa lý địa phương vào dạy học địa lý lớp 10 trường THPT

Nhan đề: Tích hợp kiến thức địa lý địa phương vào dạy học địa lý lớp 10 trường THPT

Tác giả: Phạm Hương Giang,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 142

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tích hợp kiến thức địa lý địa phương vào dạy học địa lý lớp 10 THPT

1.1.Kiến thức địa lý địa phương trong chương trình địa lý trường phổ thông các nước trên thế giới

1.2.Kiến thức địa lý địa phương trong chương trình địa lý trường phổ thông ở nước ta

1.3.Vai trò của kiến thức địa lý địa phương đối với việc dạy học địa lý lớp 10 THPT

1.4.Tình hình sử dụng các kiến thức địa lý địa phương vào dạy học địa lý lớp 10 ở tỉnh Thái Nguyên

Chương 2: Tích hợp kiến thức địa lý địa phương vào dạy học Địa lý lớp 10 THPT. Lấy ví dụ ở tỉnh Thái Nguyên

2.1.Hệ thống kiến thức Địa lý lớp 10

2.2.Hình thành khái niệm địa lý chung cho học sinh lớp 10 THPT

2.3.Tích hợp kiến thức địa lý địa phương vào dạy học Địa lý lớp 10 THPT

2.4.Kiến thức địa lý địa phương tỉnh Thái Nguyên và việc tích hợp vào dạy học địa lý lớp 10 trong tỉnh

Chương 3: Thực nghiệm sư phạm

3.1.Mục đích, nhiệm vụ, nguyên tắc của thực nghiệm sư phạm

3.2.Tổ chức thực nghiệm sư phạm

3.3.Căn cứ và tiêu chí để đánh giá, xếp loại kết quả thực nghiệm

3.4.Phân tích, đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm

3.5.Đánh giá chung về thực nghiệm sư phạm

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Download

Có thể bạn cần

Thiết kế cống và cầu nhỏ trên đường ô tôThiết kế cống và cầu nhỏ trên đường ô tô

Nguyễn Quang Chiêu, Trần Tuấn Hiệp

316  2602  15 

Giáo trình động cơ đốt trongGiáo trình động cơ đốt trong

Phạm Hòa

159  3277  29 

Tạo Lập Mô Hình Kinh DoanhTạo Lập Mô Hình Kinh Doanh

Alexander Sterwalder, Yves Pigneur

  202 

Thị Trường Chứng KhoánThị Trường Chứng Khoán

Nguyễn Thanh Tuyền

  110