Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay - Bùi Giang Long

1412 | 04-05-2016 | 5
Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay

Nhan đề: Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay

Tác giả: Bùi Giang Long,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 119

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

MỞ ĐẦU

Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1.1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU

1.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chương 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

2.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

2.3. MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Chương 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2010-2015

3.1. ĐỊNH HƯỚNG NHẰM PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XàNÔNG NGHIỆP Ở TỈNH THÁI NGUYÊN

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XàNÔNG NGHIỆP Ở TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2010-2015

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Download

Có thể bạn cần

 Giáo trình Hình thái giải phẩu học thực vật Giáo trình Hình thái giải phẩu học thực vật

Hà Thị Lệ Ánh

199  2721  24 

Giáo trình quản trị doanh nghiệp - Tập 1Giáo trình quản trị doanh nghiệp - Tập 1

Hoàng Minh Đường, Nguyễn Thừa Lộc

353  2323  21 

Giáo trình thực tập qua ban máyGiáo trình thực tập qua ban máy

Nguyễn Thế Minh

48  943 

55 Cách để sống tích cực55 Cách để sống tích cực

Nguyễn Thu Hương

66  385 

Điện tử công suấtĐiện tử công suất

Nguyễn Tấn Phước, Nguyễn Mạnh Hùng

98  2015  39