Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát từ xa thông qua hệ thống truyền thông với giao thức TCP/IP - Lê Thị Phương Thanh

2859 | 21-06-2016 | 1
Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát từ xa thông qua hệ thống truyền thông với giao thức TCP/IP

Nhan đề: Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát từ xa thông qua hệ thống truyền thông với giao thức TCP/IP

Tác giả: Lê Thị Phương Thanh,

Nhà xuất bản: ĐH Kỹ thuật công nghệ Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 85

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: giao thức TCP/IP, điều khiển từ xa, giám sát mạng,

Download

Tóm tắt:

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1 - KHÁT QUÁT CHUNG VỀ VI ĐIỀU KHIỂN

1.1. Khái niệm về vi điều khiển

1.2. Các vi điều khiển thông dụng

1.3. Các thế hệ vi xử lý

1.4. Sơ đồ khối của vi xử lý

1.5. Nguyên lý hoạt động của một vi xử lý

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ TCP/IP

2.1. Mạng và giao thức

2.2. Mạng cục bộ LAN và công nghệ Ethernet

2.3. Hệ thống tên/địa chỉ

CHƯƠNG 3 - KIẾN TRÚC CỦA HỆ THỐNG

3.1. Sơ đồ khối hệ thống

3.2. Vi mạch truyền thông ethernet

3.4. Các vi mạch phụ trợ khác

3.5. Sơ đồ nguyên lý của hệ thống

3.6. Vẽ mạch in trên sơ đồ nguyên lý

CHƯƠNG 4 - LẬP TRÌNH CHO HỆ THỐNG

4.1. Phần mềm lập trình và biên dịch CCS

4.2. Lưu đồ thuật toán và chương trình

KẾT QUẢ VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Download

Có thể bạn cần

Hãy Tin Rằng Bạn Được Yêu ThươngHãy Tin Rằng Bạn Được Yêu Thương

Philis Boultinghouse

  192 

Thói Quen Của Kẻ ThắngThói Quen Của Kẻ Thắng

Prakash Iyer

  115 

Tuyển chọn 410 Hệ phương trình Đại sốTuyển chọn 410 Hệ phương trình Đại số

Nguyễn Minh Tuấn

  100 

Quản Trị Trong Thời Khủng HoảngQuản Trị Trong Thời Khủng Hoảng

Peter F. Drucker

  219