Quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng nghề cơ điện luyện kim thái nguyên với doanh nghiệp - Đỗ Đình Trường

1517 | 12-05-2016 | 6
Quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng nghề cơ điện luyện kim thái nguyên với doanh nghiệp

Nhan đề: Quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng nghề cơ điện luyện kim thái nguyên với doanh nghiệp

Tác giả: Đỗ Đình Trường,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 99

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI

1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề

1.2. Một số khái niệm cơ bản

1.3. Mối quan hệ giữa quản lý và chất lượng đào tạo nghề

1.4. Những nhân tố tác động đến chất lượng đào tạo nghề

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐIỆN LUYỆN KIM THÁI NGUYÊN

2.1. Một vài nét về quá trình hình thành và phát triển Trường cao đẳng nghề Cơ điện - Luyện kim Thái Nguyên

2.2. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của trường

2.3. Thực trạng công tác đào tạo và quản lý đào tạo của trường

2.4. Thực trạng công tác quản lý hoạt động liên kết đào tạo

CHƯƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐIỆN LUYỆN KIM THÁI NGUYÊN VỚI CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

3.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất biện pháp

3.2. Các biện pháp quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa Trường cao đẳng nghề Cơ điện - Luyện kim Thái Nguyên với các doanh nghiệp

3.3. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biên pháp

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

PHẦN PHỤ LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Download

Có thể bạn cần

Những Quy Tắc Vàng Của Cuộc SốngNhững Quy Tắc Vàng Của Cuộc Sống

Lại Thế Luyện

  105 

Hóa Học Hữu CơHóa Học Hữu Cơ

Đặng Như Tại, Trần Quốc Sơn

  153 

Bài tập kỹ thuật điệnBài tập kỹ thuật điện

Võ Huy Hoàn, Trương Ngọc Tuấn

105  3288  25 

Hãy Tin Rằng Bạn Được Yêu ThươngHãy Tin Rằng Bạn Được Yêu Thương

Philis Boultinghouse

  192