Phương pháp lập Banach cho bài toán bất đẳng thức biến phân - Phan Thế Nghĩa

1771 | 11-05-2016 | 0
Phương pháp lập Banach cho bài toán bất đẳng thức biến phân

Nhan đề: Phương pháp lập Banach cho bài toán bất đẳng thức biến phân

Tác giả: Phan Thế Nghĩa,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 49

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Lời nói đầu

Chương 1: Bài toán bất đẳng thức biến phân

1.1. Một số khái niệm cơ bản

1.2. Phát biểu bài toán và ví dụ

1.3. Sự tồn tại nghiệm của bài toán VI

Chương 2: Phương pháp lặp Banach giải bài toán (VI) đơn điệu mạnh

2.1. Tính không giản của ánh xạ nghiệm

2.2. Mô tả thuật toán và sự hội tụ

Chương 3: Phương pháp lặp Banach giải bài toán đồng bức

3.1. Tính không giản của ánh xạ nghiệm

3.2. Mô tả thuật toán và sự hội tụ

3.3. Kết quả tính toán thử nghiệm

Tài liệu tham khảo

Download

Có thể bạn cần

Let's Go 2: WorkBook 3 EditionLet's Go 2: WorkBook 3 Edition

R. Nakata, K. Frazier, B. Hoskins

82  5732  159 

15 Days' Practice for IELTS Writing15 Days' Practice for IELTS Writing

Deng He Gang

174  1292 

Tuyển Chọn Câu Hỏi Và Bài Tập Di Truyền 12Tuyển Chọn Câu Hỏi Và Bài Tập Di Truyền 12

Lê Đình Trung, Trịnh Nguyên Giao

  95