Phương pháp lập Banach cho bài toán bất đẳng thức biến phân - Phan Thế Nghĩa

1646 | 11-05-2016 | 0
Phương pháp lập Banach cho bài toán bất đẳng thức biến phân

Nhan đề: Phương pháp lập Banach cho bài toán bất đẳng thức biến phân

Tác giả: Phan Thế Nghĩa,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 49

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Lời nói đầu

Chương 1: Bài toán bất đẳng thức biến phân

1.1. Một số khái niệm cơ bản

1.2. Phát biểu bài toán và ví dụ

1.3. Sự tồn tại nghiệm của bài toán VI

Chương 2: Phương pháp lặp Banach giải bài toán (VI) đơn điệu mạnh

2.1. Tính không giản của ánh xạ nghiệm

2.2. Mô tả thuật toán và sự hội tụ

Chương 3: Phương pháp lặp Banach giải bài toán đồng bức

3.1. Tính không giản của ánh xạ nghiệm

3.2. Mô tả thuật toán và sự hội tụ

3.3. Kết quả tính toán thử nghiệm

Tài liệu tham khảo

Download

Có thể bạn cần

Quạ Khôn Không Bao Giờ KhátQuạ Khôn Không Bao Giờ Khát

Moid Siddiqui

  80 

Sách Học Sinh Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1Sách Học Sinh Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1

Nhiều Tác Giả

  88 

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Đại Số 9Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Đại Số 9

Trần Thị Vân Anh

  125 

55 Cách để sống tích cực55 Cách để sống tích cực

Nguyễn Thu Hương

66  749