Phương pháp chia miền đối với phương trình song điều hòa - Đỗ Diệp Anh

1591 | 10-05-2016 | 0
Phương pháp chia miền đối với phương trình song điều hòa

Nhan đề: Phương pháp chia miền đối với phương trình song điều hòa

Tác giả: Đỗ Diệp Anh,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 87

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Mở đầu

Chương 1: Các kiến thức cơ bản

1.1. Các kiến thức cơ bản về không gian hàm

1.2. Lý thuyết về phương trình eliptic

1.3. Phương pháp lập và các sơ đồ lặp cơ bản

Chương 2: Phương pháp chia miền giải phương trình eliptic cấp 2

2.1.Giới thiệu về phương pháp chia miền

2.2. Phương pháp chia miền saito-Fujita

2.3. Phương pháp chia miền Dang Quang A-Vu Vinh Quang

2.4. Phương pháp chia miền giải bài toán biên hỗn hợp mạnh

Chương 3: Phương pháp chia miền giải phương trình song điều hòa

3.1. Giới thiệu về phương pháp song đều hòa

3.2. Phương pháp giải bài toán song đều hòa bằng phương pháp phân rả về dãy hai bài toán eliptic

3.3. Phương pháp chia miền giải bài toán song đều hòa với điều kiện biên Dirichlet

3.4. Phương pháp chia miền giải bài toán song đều hòa với điều kiện biên hỗn hợp mạnh

Kết luận

Download