Nghiên cứu xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra đánh giá kết quả học tập phần cơ học - vật lý đại cương của sinh viên trường CĐ kỹ thuật mỏ Quảng Ninh - Nguyễn Thị Thanh Hoa

1636 | 18-05-2016 | 3
Nghiên cứu xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra đánh giá kết quả học tập phần cơ học - vật lý đại cương của sinh viên trường CĐ kỹ thuật mỏ Quảng Ninh

Nhan đề: Nghiên cứu xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra đánh giá kết quả học tập phần cơ học - vật lý đại cương của sinh viên trường CĐ kỹ thuật mỏ Quảng Ninh

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hoa ,

Nhà xuất bản: 2007

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 112

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương I: Cơ sở lý luận về trắc nghiệm để kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.

1.1. Mục tiêu dạy học

1.2. Cơ sở lý luận về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trong quá trình dạy học.

1.3. Trắc nghiệm để KTĐG kết quả học tập của học sinh

Kết luận chương I

Chương II: Xây dựng hệ thống câu hỏi Trắc nghiệm để kiểm tra đánh giá kết quả học tập sinh viên trường Cao đẳng kỹ thuật mỏ Quảng Ninh

2.1. Mục tiêu giảng dạy vật lý ở trường Cao đẳng kỹ thuật mỏ Quảng Ninh

2.2.Nội dung giảng dạy Vật lý tại trường cao đẳng kỹ thuật Mỏ Quảng Ninh

2.3 Thực trạng kiểm tra đánh giá và thuận lợi khó khăn khi vận dụng phương pháp trắc nghiệm để kiểm tra đánh giá

2.4. Soạn thảo hệ thống câu hỏi trắc nghiệm phần cơ học vật lý đại cương

Kết luận chương II

Chơng III: Thực nghiệm sư phạm

3.1. Mục đích của thực nghiệm sư phạm

3.2. Đối tượng thực nghiệm

3.3. Phơng pháp tiến hành

3.4. Các bước tiến hành

3.5. Xử lý và đánh giá kết quả thực nghiệm

Kết luận chương III

Kết luận chung

Download

Có thể bạn cần

Nghĩ Đúng, Nhắm TrúngNghĩ Đúng, Nhắm Trúng

W. Clement Stone

  161 

Sổ tay học văn – văn họcSổ tay học văn – văn học

Trịnh Quỳnh, Phùng Thị Tường Vy

  46 

Công nghệ chế tạo dụng cụ cắtCông nghệ chế tạo dụng cụ cắt

Bùi Song Cầu, Trần Thế Lực, Trần Sĩ Túy

416  1303