Nghiên cứu xây dựng đồ th ị ổn định của máy phay đứng khi gia công thép 45 bằng thực nghiệm - Cồ Hữu Hưng

1135 | 03-05-2016 | 0
Nghiên cứu xây dựng đồ th ị ổn định của máy phay đứng khi gia công thép 45 bằng thực nghiệm

Nhan đề: Nghiên cứu xây dựng đồ th ị ổn định của máy phay đứng khi gia công thép 45 bằng thực nghiệm

Tác giả: Cồ Hữu Hưng,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH KT Công nghệ

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 91

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Phần mở đầu

CHƯƠNG I: NHỮNG THÀNH TỰU KHOA HỌC TRONG LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU ỔN ĐỊNH TRÊN MÁY CÔNG CỤ CỦA THẾ GIỚI

I. Khái niệm về ổn định và mất ổn định của quá trình cắt

II. Nguyên nhân gây mất ổn định

III. Các dạng mất ổn định của quá trình cắt

IV. Các yếu tố ảnh hưởng đến ổn định của quá trình cắt

V. Ổn định của hệ thống công nghệ dưới góc độ năng lượng của quá trình cắt.

VI. Các biện pháp nâng cao ổn định của quá trình cắt.

VII. Kết luận về công trình nghiên cứu ổn định của quá trình cắt trên máy công cụ.

CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ĐỒ THỊ ỔN ĐỊNH CỦA MÁY PHAY DỨNG TURNDIMLL BẰNG THỰC NGHIỆM

1. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU

2. CÁC THÍ NGHIỆM CẮT THỬ MẤT ỔN ĐỊNH

CHƯƠNG III: XỬ LÝ DỮ LIỆU - XÂY DỰNG PHƯƠNG TRÌNH ĐẶC TRƯNG CHO QUAN HỆ GIỮA CHIỀU SÂU CẮT TỚI HẠN Tk VÀ BƯỚC TIẾN DAO

3.1. Hàm hồi quy đặc trưng cho quan hệ giữa chiều sâu cắt tới hạn tk và bước tiến dao s khi tiến hành cắt thử mất ổn định trên máy phay đứng turndimill

3.2 - Đánh giá kết quả hồi quy

 

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình Autocad 2007Giáo trình Autocad 2007

Phạm Gia Hậu

111  2697  34 

Giáo trình kiểm toánGiáo trình kiểm toán

Trần Long

121  1464 

200 bài tập nâng cao Hóa học THPT 10200 bài tập nâng cao Hóa học THPT 10

Nguyễn Văn Thoại, Nguyễn Hữu Thạc

143  374 

Hệ thống nhiệt và điều hòa trên xe hơi đời mớiHệ thống nhiệt và điều hòa trên xe hơi đời mới

Trần Thế San, Trần Duy Nam

231  1389  32 

Giáo trình sinh học tế bàoGiáo trình sinh học tế bào

Nguyễn Như Hiền

259  2973  80