Nghiên cứu tính đa dạng di truyền của một số giống ngô (Zea Mays L.) - Trần Thị Ngọc Diệp

1159 | 11-05-2016 | 0
Nghiên cứu tính đa dạng di truyền của một số giống ngô (Zea Mays L.)

Nhan đề: Nghiên cứu tính đa dạng di truyền của một số giống ngô (Zea Mays L.)

Tác giả: Trần Thị Ngọc Diệp,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 68

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

MỞ ĐẦU

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1.CÂY NGÔ

1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN Ở THỰC VẬT

1.3. NHẬN XÉT CHUNG

Chương 2 . VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP

2.1.VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, HÓA SINH HẠT CỦA CÁC GIỐNG NGÔ NGHIÊN CỨU

3. 2. PHÂN TÍCH TÍNH ĐA HÌNH DNA BẰNG KỸ THUẬT RAPD

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình VI SINH ĐẠI CƯƠNGGiáo trình VI SINH ĐẠI CƯƠNG

Đặng Thị Hoàng Oanh

100  1119 

Kỹ thuật địa môi trườngKỹ thuật địa môi trường

Nguyễn Uyên

372  1132 

Ansys và mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạnAnsys và mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạn

Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Trọng Giảng

254  1702  35 

Cơ sở lý thuyết truyền tin - Tập 2, 3rdCơ sở lý thuyết truyền tin - Tập 2, 3rd

Đặng Văn Chuyến, Nguyễn Tuấn Anh

247  1339  10 

Giáo trình hướng dẫn sử dụng Excel 2010Giáo trình hướng dẫn sử dụng Excel 2010

Microsoft Vietnam

240  2502  21