Nghiên cứu tạo đột biến khử độc và biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên tái tổ hợp Staphylococcal Enterotoxin B (seb) phục vụ cho việc chế tạo kít phát hiện tụ cầu vàng trong thực phẩm - Phan Thị Hoàng Hảo

1436 | 11-05-2016 | 0
Nghiên cứu tạo đột biến khử độc và biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên tái tổ hợp Staphylococcal Enterotoxin B (seb) phục vụ cho việc chế tạo kít phát hiện tụ cầu vàng trong thực phẩm

Nhan đề: Nghiên cứu tạo đột biến khử độc và biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên tái tổ hợp Staphylococcal Enterotoxin B (seb) phục vụ cho việc chế tạo kít phát hiện tụ cầu vàng trong thực phẩm

Tác giả: Phan Thị Hoàng Hảo,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 67

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1. Tình hình bệnh ngộ độc thực phẩm do Saphylococcus aureus và độc tố ruột staphylococcal enterotoxin B trên thế giới và tại Việt Nam

1.2. Tụ cầu vàng Staphylococcus aureus

1.3. Nội độc tố ruột staphylococcal enterotoxin B

CHƯƠNG 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu, trang thiết bị và dụng cụ nghiên cứu

2.2. Phương pháp nghiên cứu

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Kết quả nhân gen seb phục vụ cho thiết kế vector biểu hiện

3.2. Kết quả thiết kế vector biểu hiện pET21a+ mang gen seb đột biến

3.3. Kết quả biểu hiện gen mã hóa cho protein SEB tái tổ hợp

KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Download

Có thể bạn cần