Nghiên cứu sự đa dạng di truyền và đặc tính chịu hạn của một số giống lúa (Oryza sativa L.) - Ngô Mạnh Dũng

1485 | 11-05-2016 | 0
Nghiên cứu sự đa dạng di truyền và đặc tính chịu hạn của một số giống lúa (Oryza sativa L.)

Nhan đề: Nghiên cứu sự đa dạng di truyền và đặc tính chịu hạn của một số giống lúa (Oryza sativa L.)

Tác giả: Ngô Mạnh Dũng,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 80

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Mở đầu

Chương 1: Tổng quan tài liệu

1.1. Cây lúa

1.2. Nghiên cứu tính đa dạng di truyền của cây lúa

1.3. Đặc tính chịu hạn và nghiên cứu tính chịu hạn của cây lúa

1.4. Cystatin và gen mã hóa Cystatin ở thực vật

Chương 2: Nguyên liệu và phương pháp

2.1. Nguyên liệu

2.2. Hóa chất, thiết bị và địa điểm nghiên cứu

2.3. Phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Kết quả và thảo luận

3.1. Phân tích sự đa hình ADN của các giống lúa có khả năng chịu hạng khác nhau

3.2. So sánh khả năng chịu hạn của các giống lúa nghiên cứu

3.3. Kết quả phân lập gen cystatin của các giống lúa nghiên cứu

Kết luận và đề nghị

Download

Có thể bạn cần

100 TOEIC Preparation Tests100 TOEIC Preparation Tests

English-test.net

207  2670 

PLC lập trình ứng dụng trong công nghiệpPLC lập trình ứng dụng trong công nghiệp

Trần Thế San, Nguyễn Ngọc Phương

128  613 

Bài tập Tiếng Hàn Tổng Hợp Dành Cho Người Việt Nam - Trung Cấp 3Bài tập Tiếng Hàn Tổng Hợp Dành Cho Người Việt Nam - Trung Cấp 3

Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Hương Sen, Đỗ ngọc Luyến

186  648