Nghiên cứu phân lập các yếu tố điều khiển biểu hiện GEN Ubiquitin từ 2 loại bèo tấm Lemna Aequinoctialis DB1 Spirodela Polyrhyza DB2 - Trần Thị Kim Dung

1620 | 05-04-2016 | 1
Nghiên cứu phân lập các yếu tố điều khiển biểu hiện GEN Ubiquitin từ 2 loại bèo tấm Lemna Aequinoctialis DB1 Spirodela Polyrhyza DB2

Nhan đề: Nghiên cứu phân lập các yếu tố điều khiển biểu hiện GEN Ubiquitin từ 2 loại bèo tấm Lemna Aequinoctialis DB1 Spirodela Polyrhyza DB2

Tác giả: Trần Thị Kim Dung,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 69

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Tổng quan tài liệu

1.1. Giới thiệu chung về cây bèo tấm

1.2. Promoter và ứng dụng trong công nghệ gen thực vật 

1.3. Tình hình nghiên cứu chuyển gen ở bèo tấm

 

Chương 2: Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu

2.1. Nguyên liệu

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

 

Chương 3: Kết quả và thảo luận

3.1. Tách chiết DNA tổng số từ bèo tấm

3.2. Phân lập đoạn các yếu tố điều khiển biểu hiện gen ở loài S. polyrhiza

3.3. Phân lập đoạn các yếu tố điều khiển biểu hiện gen ở loài L. aequinoctialis

 

Download

Có thể bạn cần

Sách Giáo Khoa Toán 8 Tập 1Sách Giáo Khoa Toán 8 Tập 1

Nhiều Tác Giả

  100 

120 bài luận Tiếng Anh120 bài luận Tiếng Anh

Trần Mạnh Tường

323  1097 

Tiếng Anh Chuyên Ngành Thủy LợiTiếng Anh Chuyên Ngành Thủy Lợi

Nhiều Tác Giả

  192