Nghiên cứu một số kỹ thuật nén dữ liệu dựa trên phép biến đổi sóng nhỏ rời rạc và ứng dụng trong máy ảnh kỹ thuật số - Nguyễnc Hồng Ngọc

1653 | 16-05-2016 | 0
Nghiên cứu một số kỹ thuật nén dữ liệu dựa trên phép biến đổi sóng nhỏ rời rạc và ứng dụng trong máy ảnh kỹ thuật số

Nhan đề: Nghiên cứu một số kỹ thuật nén dữ liệu dựa trên phép biến đổi sóng nhỏ rời rạc và ứng dụng trong máy ảnh kỹ thuật số

Tác giả: Nguyễnc Hồng Ngọc,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 53

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CÁC KỸ THUẬT NÉN ẢNH

1.1. Giới thiệu chung về nén ảnh số

1.2. Phân loại các kỹ thuật nén

1.3. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng mã hoá ảnh

1.4. Các kỹ thuật nén có tổn hao

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA BIẾN ĐỔI WAVELET

2.1. Cơ sở toán học

2.2. Giới thiệu một số họ Wavelet

2.3. Một số ứng dụng nổi bật của Wavelet

CHƯƠNG 3 CHUẨN NÉN ẢNH TĨNH DỰA TRÊN BIẾN ĐỔI WAVELET JPEG2000

3.1. Lịch sử ra đời và phát triển chuẩn JPEG20003.2. Các tính năng của JPEG2000

3.3. Các bước thực hiện nén ảnh theo chuẩn JPEG2000

3.4. So sánh chuẩn JPEG2000 với JPEG và các chuẩn nén ảnh tĩnh khác

CHƯƠNG 4 ỨNG DỤNG THỦY VÂN TRONG MÁY ẢNH KỸ THUẬT SỐ

4.1. Giới thiệu về máy ảnh kỹ thuật số

4.2. Kỹ thuật thuỷ vân sử dụng phép biến đổi DWT

4.3. Đề xuất qui trình nén và thủy vân ảnh trong máy ảnh số

Download

Có thể bạn cần

Giải Bằng Nhiều Cách Vật Lý 11Giải Bằng Nhiều Cách Vật Lý 11

Nguyễn Cảnh Hòe

  108 

Hỏi và đáp về năng lượng nguyên tửHỏi và đáp về năng lượng nguyên tử

Y. Iwakashi, Vương Hữu Tấn

122  1817