Nghiên cứu lựa chọn giải pháp công nghệ nâng cao chất lượng bộ cam dẫn chày trên máy dập viên ZP33B, nhằm nâng cao chất lượng sản xuất viên nén cho ngành dược Việt Nam - Phạm Quang Bình

1904 | 03-05-2016 | 0
Nghiên cứu lựa chọn giải pháp công nghệ nâng cao chất lượng bộ cam dẫn chày trên máy dập viên ZP33B, nhằm nâng cao chất lượng sản xuất viên nén cho ngành dược Việt Nam

Nhan đề: Nghiên cứu lựa chọn giải pháp công nghệ nâng cao chất lượng bộ cam dẫn chày trên máy dập viên ZP33B, nhằm nâng cao chất lượng sản xuất viên nén cho ngành dược Việt Nam

Tác giả: Phạm Quang Bình,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH KT Công nghệ

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 89

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1. NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ CHẾ TẠO MÁY DẬP VIÊN NÉN CỦA NGÀNH DƯỢC VIỆT NAM

1. Tình hình công nghiệp Dược việt nam trong những năm gần đây và xu thế phát triển .

2. Tình hình nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các loại phụ tùng máy dập viên ở Việt Nam.

CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA BỘ CAM DẪN MÁY DẬP ZP33B

1. Nghiên cứu điều kiện làm việc của chi tiết

2. Nghiên cứu xác định yêu cầu kỹ thuật sản phẩm:

CHƯƠNG 3. NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO SẢN PHẨM BẰNG CÔNG NGHỆ CAO VÀ CÁC BIỆN PHÁP CÔNG NGHỆ BỀ MẶT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
1. Giới thiệu chung

2. Thiết kế tái tạo sản phẩm

3. Chế tạo sản phẩm

4. Biện pháp công nghệ bề mặt nâng cao tuổi bền của cam dẫn

CHƯƠNG 4 :PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ.

1. Độ chính xác chế tạo cam dẫn.

2. Các dạng sai số tái tạo ngược cam dẫn

3. Phân tích các sai số tái tạo ngược

4. Lắp đặt chạy thử.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

Download