Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô lai tại Thái Nguyên - Nguyễn Thị Phương Hạnh

1990 | 18-05-2016 | 0
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô lai tại Thái Nguyên

Nhan đề: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô lai tại Thái Nguyên

Tác giả: Nguyễn Thị Phương Hạnh,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Nông Lâm

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 86

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: tổng quan tài liệu và cơ sở khoa học của đề tài

1.1.Nguồn gốc và sự lan truyền của cây ngô

1.2.Tình hình nghiên cứu và sử dụng ngô lai trên thế giới và việt nam

1.3.Ưu thế và ứng dụng của ưu thế lai trong chọn tạo giống ngô

Chương 2: vật liệu, nội dung và phương pháp nghiên cứu

2.1.Vật liệu nghiên cứu

2.2.Thời gian, địa điểm nghiên cứu

2.3.Nội dung và phương pháp nghiên cứu

2.4.Thu thập số liệu khí tượng

2.5.Phân tích xử lý số liệu

Chương 3: kết quả nghiên cứu và thảo luận

3.1.Diễn biến thời tiết khí hậu của thái

3.2.Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của các giống thí nghiệm

3.3.Kết quả trình diễn giống ngô ưu tú

3.4.Xác định tương quan giữa các chỉ tiêu nông học với năng suất của giống ngô có triển vọng tx- 2003

Kết luận và đề nghị

Download

Có thể bạn cần