Nghiên cứu đặc điểm sinh lý, hiệu quả tạo củ khoai tây Bi In Vitro và trồng thử nghiệm tại Thái Nguyên - Nguyễn Thị Thu Huyền

1823 | 11-05-2016 | 1
Nghiên cứu đặc điểm sinh lý, hiệu quả tạo củ khoai tây Bi In Vitro và trồng thử nghiệm tại Thái Nguyên

Nhan đề: Nghiên cứu đặc điểm sinh lý, hiệu quả tạo củ khoai tây Bi In Vitro và trồng thử nghiệm tại Thái Nguyên

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Huyền,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 83

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Mở đầu

Chương 1. Tổng quan tài liệu

1.1. Giới thiệu chung về cây khoai tây

1.2. Tình hình sản xuất khoai tây trên thế giới và ở Việt Nam

1.3. Những nghiên cứu về giống

Chương 2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

2.1. Vật liệu địa điểm và thời gian nghiên cứu

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Chương 3. Kết quả nghiên cứu

3.1. Hiệu quả tạo khoai tây củ bi in vitro, đặc điểm sinh lý và tính toán chi phí sản xuất khoai tây củ bi trong phòng thí nghiệm

3.2. Kết quả nghiên cứu thử nghiệm ngoài đồng ruộng

3.3. Kết quả đánh giá chất lượng khoai tây được trồng từ củ bi in vitro (vụ đông 2007

Kết luận và đề nghị

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Bài tập hoàn thành câu tiếng AnhBài tập hoàn thành câu tiếng Anh

Thanh Huyền

219  2897  31 

Giáo trình Kỹ thuật sốGiáo trình Kỹ thuật số

Nguyễn Quyết Nguyên

254  1782