Nghiên cứu công nghệ sơ chế sau thu hoạch hoa Hồng và hoa Layơn phục vụ nội tiêu - Hoàng Tiến Sỹ

1757 | 06-06-2017 | 0
Nghiên cứu công nghệ sơ chế sau thu hoạch hoa Hồng và hoa Layơn phục vụ nội tiêu

Nhan đề: Nghiên cứu công nghệ sơ chế sau thu hoạch hoa Hồng và hoa Layơn phục vụ nội tiêu

Tác giả: Hoàng Tiến Sỹ,

Nhà xuất bản: ĐH Nông nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 92

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: hoa Hồng, hoa Layơn, công nghệ sau thu hoạch,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Vua Bán LẻVua Bán Lẻ

Willard N Ander, Neil Z Stern

  40 

Đắc Nhân Tâm Dụng NhânĐắc Nhân Tâm Dụng Nhân

Jane Catherine

  43 

Bài Tập Lịch Sử 12 Nâng CaoBài Tập Lịch Sử 12 Nâng Cao

Trần Bá Đệ

  34 

Ready to Order Student's BookReady to Order Student's Book

Anne Baude, Montserrat Iglesias, Anna Inesta

112  1416