Nghiên cứu chế tạo bánh cán ren vít để lắp đường ray với tà vẹt bê tông - Nguyễn Hữu Phấn

2262 | 03-05-2016 | 0
Nghiên cứu chế tạo bánh cán ren vít để lắp đường ray với tà vẹt bê tông

Nhan đề: Nghiên cứu chế tạo bánh cán ren vít để lắp đường ray với tà vẹt bê tông

Tác giả: Nguyễn Hữu Phấn,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH KT Công nghệ

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 97

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

PHẦN MỞ ĐẦU

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÁN REN

1.1. Đặc điểm của cán ren

1.2. Giới thiệu phần mềm xây dựng mô hình 3D của bánh cán

1.3. Phương pháp tính bền bánh cán

Chương 2: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ BÁNH CÁN REN VÍT LẮP ĐƯỜNG RAY TẦU VỚI TÀ VẸT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC

2.1. Phân tích hình dáng, kích thước ren vít

2.2. Thiết kế hình dáng hình học bánh cán

2.3. Xây dựng mô hình 3D của bánh cán ren bằng phần mềm Pro/engineer

2.4. Tính bền bánh cán

2.5. Chế tạo thử nghiệm bánh cán

Chương 3. CÁN THỬ NGHIỆM REN VÍT

3.1. Cán thử ren vít

3.2. Kết quả kiểm tra sản phẩm vít

 

Download