Nghiên cứu biểu hiện Peptit kháng nguyên từ protein vỏ của virut viêm não nhật bản làm tiền đề để sản xuất văcxin dùng qua đường miệng - Nguyễn Ngọc Giang

1110 | 11-05-2016 | 0
Nghiên cứu biểu hiện Peptit kháng nguyên từ protein vỏ của virut viêm não nhật bản làm tiền đề để sản xuất văcxin dùng qua đường miệng

Nhan đề: Nghiên cứu biểu hiện Peptit kháng nguyên từ protein vỏ của virut viêm não nhật bản làm tiền đề để sản xuất văcxin dùng qua đường miệng

Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 62

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

MỞ ĐẦU

Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1 Bệnh viêm não Nhật Bản

1.2 Virut viêm não Nhật Bản (virut VNNB)

1.3 Các loại văcxin phòng bệnh VNNB

Chương 2 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 Vật liệu

2.2 Phương pháp nghiên cứu

Chương 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1 Nhân đoạn gen 27 aa

3.2 Nhân gen LTB và nối với gen 27 aa

3.3 Thiết kế vector biểu hiện gen 27 aa_LTB trong E.coli

3.4 Biểu hiện protein tái tổ hợp trong E.coli BL21

3.5. Biểu hiện tạm thời gen 27aa_LTB trong thực vật

KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ

PHỤ LỤC

 

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam - Cao cấp 6Giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam - Cao cấp 6

Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Hương Sen, Đỗ ngọc Luyến

336  596 

Giáo trình thuếGiáo trình thuế

Đồng Thị Vân Hồng, Nguyễn Thị Nga, Hoàng Huỳnh Nga

202  1954  14 

Get It Up 2Get It Up 2

Nguyễn Trường Giang, Trần Thị Mỹ Duyên

85  2527  34 

Chế độ cắt gia công cơ khíChế độ cắt gia công cơ khí

Nguyễn Ngọc Đào, Trần Thế San, Hồ Viết Bình

256  2396  47